Odtworzenie dostatecznej wielkości prącia

i) odtworzenie dostatecznej wielkości prącia, które umożliwi stosunki płciowe. Spełnienie powyższych warunków będzie oceną zastosowanej metody opera

cyjnej. Na podstawie prac Williamsa i Savage’a (1966) oraz Williamsa i Keetona (1973) wiadomo, że nie wszystkie przypadki wynicowania pęcherza nadają się do operacji wytwórczej. Do rekonstrukcji pęcherza kwalifikuje wielkość jego ściany i brak zmian w błonie śluzowej. Według wymienionych autorów niezależnie od wieku dziecka tylko 50-60% pęcherzy spełnia takie warunki. Po udanym wytworzeniu pęcherza jego pojemność może być tak mała, że trwały częstomocz nakazuje zwiększenie pojemności ścianą jelita. Wszczepiony odcinek ściany jelita zwiększa pojemność pęcherza, lecz nie spełnia funkcji m. wypieracza. Całkowite wydalanie moczu, bez zalegania, jest wynikiem właściwego odtworzenia szyi pęcherza i m. zwieracza oraz współzależności działania m. wypieracza z m. zwieraczem cewki. Wytworzenie sprawnego czynnościowo m. zwieracza jest najtrudniejszym zadaniem dla operatora i wymaga dużego doświadczenia i doskonałej techniki. Często uzyskuje się albo niedomogę – nietrzymanie moczu lub trwałe zwężenie – zaleganie moczu. Nieprawidłowa budowa ujść pęcherzowych moczowodów stwarza warunki do powstania odpływu wstecznego, który występuje w 80-90% przypadków. Wykonywane operacje przeciwodpływowe sposobem Leadbettera i Politano są technicznie trudne ze względu na małe wymiary pęcherza, grubą i włóknisto zmienioną ścianę, zmiany zapalne i metaplazję błony śluzowej. Wyniki są często niepomyślne.

Najczęściej spotykanym wczesnym powikłaniem po operacjach wytwórczych’ pęcherza jest całkowite lub częściowe rozejście się brzegów rany i powstanie przetok pęcherzowych lub cewkowych. Część przetok ulega samoistnemu wygojeniu, część musi być zamykana operacyjnie. Powtórne operacje rzadko dają dobre wyniki. Williams (1973) jest zdania, że niepowodzenia po drugiej operacji są wskazaniem- do odprowadzenia moczu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>