Odprowadzenie moczu wewnętrzne

Z Instytutu Urologii w Baltimore w ostatnich latach pochodzą propozycje leczenia wynicowania pęcherza u noworodków w pierwszych 48 godzinach życia (2, 9, 10). Tak wczesna operacja ma zapobiegać powstawaniu metaplazji w błonie śluzowej pęcherza i zmianom włóknistym w błonie mięśniowej. Duża elastyczność miednicy u noworodka pozwala zmniejszyć jej obwód bez przecinania kości biodrowych. Dobra tolerancja na zabieg chirurgiczny noworodków zapobiega wstrząsowi operacyjnemu. Działania operacyjne przeprowadzane są etapowo do 4-5 r.ż. W ocenie wyników uwzględniono pojemność pęcherza, czynność mięśni zwieraczy, stan górnych dróg moczowych i nerek oraz kształt i wielkość prącia. Na 39 operowanych u 23 uzyskano wynik dobry, u 8 – średni i u 8 – zły (9, 11, 16).

Odprowadzenie moczu wewnętrzne z kontrolą zwieraczy odbytu Bezpośrednie podprowadzenie moczu do jelita grubego. W drugiej połowie XIX w. powstaje w Anglii myśl leczenia wynicowania pęcherza przez zespolenie moczowodów z przewodem pokarmowym. W 1852 r. w czasopiśmie lekarskim „Lancet” Simon i Lloyd ogłaszają pierwszą operację tego typu. Operacja skończyła się niepowodzeniem. W 1879 r. Smith zespolił moczowody z okrężnicą esowatą. I ten przypadek zakończył się niepomyślnie. Smith zwrócił uwagę, że w takich zespoleniach istnieje możliwość zakażenia nerek florą bakteryjną jelita grubego. Karol Maydl, profesor z Pragi, aby uniknąć zakażeń wstępujących, wycięty trójkąt Z wynicowanego pęcherza z moczowodami wszczepił do okrężnicy esowatej. Dwie pierwsze operacje przeprowadzone z powodzeniem ogłasza na Zjeź- dzie Chirurgów w Rzymie w 1894 r. W 1896 i 1898 r., niezależnie od siebie, Thiersch i Tuffier zaproponowali zamknięcie otwartej ściany pęcherza i odprowadzenie moczu do odbytnicy przez wykonane połączenie. Sposób ten znalazł zastosowanie w klinikach niemieckich.

W 1896 roku Leon Kryński z Krakowa ogłasza wyniki badań doświadczalnych o podśluzówkowym wszczepieniu moczowodów do odbytnicy. Praca ta nie wzbudziła wówczas zainteresowania. W 1911 r. R. Coffey powtórzył na zwierzętach badania Kryńskiego, a zaraz potem Middleton wykonał pierwszą operację tego typu u 17-letniego chłopca. Operacja dała wynik pomyślny, a pacjent przeżył 25 lat w dobrym stanie ogólnym. Dobry wynik operacji typu Coffeya przyczynił się do

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>