Odprowadzenie moczu do wydzielonej pętli jelita grubego

Nowotwory występują w 10-25 lat po operacji. Najczęstszym ich objawem są okre-sowe krwawienia z odbytnicy. Inne objawy są niepewne, np. jednostronne wodonercze i poszerzony moczowód lub brak wydzielania nerki w badaniu urograficznym. Ze strony przewodu pokarmowego poza krwawieniami obserwowano parcia, nawet trudności w oddawaniu stolca i wypadanie guza poza odbyt (Markowitz i Koontz, 1966). Patogeneza nowotworów jest nie znana. Nie wiadomo, czy zmiany powstają w tkankach moczowodu, czy w ścianie jelita. Jaka jest rola moczu? Większa liczba zbadanych nowotworów i ich podłoża powinna wyjaśnić mechanizm powstawania. Ze względu na późne wykrywanie takich nowotworów wskazane jest uzupełnienie okresowych badań pooperacyjnych wlewami cieniującymi doodbytniczymi i wziernikowaniem okrężnicy esowatej, aż do poziomu ujścia moczowodów. Występowanie nowotworów po zespoleniach moczowodowo-esiczych powinno być znane chirurgom i urologom.

Odprowadzenie moczu do wydzielonej pętli jelita grubego Wydzielona odbytnica, jako zbiornik odprowadzonego moczu, ma wiele zalet: a) nieduży zbiornik moczu jest oddzielony od pasażu kału,

b) ciśnienie w wydzielonej odbytnicy jest niższe niż w okrężnicy esowatej i nie podlega wzrostowi podczas oddawania stolca, c) wydalanie moczu i kału jest regulowane zwieraczami odbytu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>