Odnalezienie zaotrzewnowo nasieniowodu

-1. Operacyjne odszukanie jądra wyczuwalnego badaniem klinicznym jest łatwe. Jądra małe, położone wysoko w kanale pachwinowym lub śródbrzuszne są natomiast trudne do odnalezienia, a stwierdzenie ich wrodzonego braku ma duże znaczenie rokownicze. Opisywano jądra nie znalezione podczas operacji, które uważano za wrodzony brak, a wykryto je przypadkowo później (42).

Najczęściej w operacjach jąder niezstąpionych stosuje się cięcie skośne, ponad pierścieniem pachwinowym powierzchownym. Po przecięciu skóry i tkanki podskórnej powyżej pierścienia pachwinowego można już trafić na leżące jądro w zachyłku powięziowym Denis-Browna (testis refluxus). Przecięcie rozcięgna m. skośnego zewnętrznego i głębsze rozwarstwienie włókien m. skośnego wewnętrznego i poprzecznego uwidacznia powrózek nasienny i jądro. Jeśli w kanale pachwinowym nie stwierdza się elementów powrózka, to należy dokładnie preparować zaotrzew- nowo okolicę pierścienia wewnętrznego, przesuwając się ku górze do dolnego bieguna nerki. Gdy nie osiągniemy wyniku, wówczas nacinamy otrzewną ścienną poszukując zaotrzewnowo przebiegających naczyń jądrowych i nasieniowodu. Można wtedy napotkać jądro, które otoczone otrzewną, robi wrażenie jądra śród- otrzewnowego.

Odnalezienie zaotrzewnowo nasieniowodu powinno skłonić do prześledzenia jego przebiegu. Nasieniowód zaprowadzi operatora do jądra położonego nisko w okolicy biodrowej lub lędźwiowej. Kolbowate lub ślepe zakończenie nasieniowodu nie wyklucza obecności jądra leżącego osobno. Abeyarante i wsp. (1969) opisali tzw. vanishing testis. Jest to wrodzony brak jądra, a naczynia jądrowe i nasieniowód kończą się ślepo lub kilkoma zrazikami najądrza. Odnalezione ślepo kończące się naczynia krwionośne są podstawą do zakończenia poszukiwań. Rozpoznajemy wrodzony brak jądra. W przypadkach wątpliwych po operacji można wykonać dodatkowo wziernikowanie jamy otrzewnej oraz kontrolne badania naczyniowe: arterio- lub wenograflę wybiórczą. Gdy jądra są obustronnie niewyczuwalne, wówczas zaleca się otwarcie jamy brzusznej z cięcia pośrodkowego i kontrolę wzrokiem obustronnie przestrzeni za otrzewnowej. Levitt i wsp. (46, 47) polecają cięcie poprzeczne Pfannenstiela z otwarciem obu kanałów pachwinowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>