OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE

Obojnactwo rzekome żeńskie jest najczęściej spotykaną formą obojnactwa u dzieci. W większości przypadków jego przyczyną jest wrodzony przerost kory nadnerczy u dziewczynek, u których nieprawidłowa biosynteza steroidów powoduje maskulini- zację zewnętrznych narządów płciowych (14, 21, 31).

Opisano również pojedyncze przypadki maskulinizacji o nie znanej przyczynie, ale nie związanej z nadmiarem androgenów (5). Ponadto wirylizację zewnętrznych narządów płciowych obserwowano u dziewczynek, których matki w czasie ciąży były leczone androgenami lub miały czynny hormonalnie guz.

Poznanie metabolizmu lcortyzonu i fakt, że hormon ten blokuje postępującą wirylizację pozwoliły Wilkinsonowi (1950) dokładnie opisać ten zespół i stworzyć teoretyczne podstawy postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>