Obecność przeciwciał przeciw enterotoksynie

W trakcie tych doświadczeń stwierdzano niekiedy obecność przeciwciał przeciw enterotoksynie również w surowicy zwierząt, nieużywanych poprzednio do doświadczeń. Wydaje się to związane z pobieraniem przez zwierzęta wraz z karmą, zawierającą często

gronkowce, małych, subemetycznych dawek enterotoksyny. Fel- senfeld i Nasumiya [42] stwierdzili obecność przeciwciał antyen- terotoksycznych w surowicy osób, które okazały się oporne na zatrucia gronkowcowe. Wyniki te dotąd nie zostały potwierdzone. Józefczyk [62] badał występowanie przeciwciał w surowicy pacjentów z aktywnym zakażeniem gronkowcowym. Na 43 zbadane osoby u 6 stwierdził przeciwciała przeciw enterotoksynie A, u 9 przeciw enterotoksynie B. W grupie 150 zdrowych mężczyzn tylko u 5 surowica zawierała przeciwciała dla enterotoksyn B i, jak okazało się z wywiadu, osoby te przechodziły poprzednio zakażenie gronkowcowe.

Objawy zatrucia enterotoksyną gronkowcową u ludzi są najczęściej bardzo charakterystyczne. Po krótkim okresie inkubacji, wynoszącym zwykle V2-3 godzin, występują nudności i gwałtowne ataki wymiotów, połączone zazwyczaj z biegunką i bólami brzucha. Towarzyszy im uczucie skrajnego osłabienia, zimne poty, spadek ciśnienia krwi, często prowadzący do zapaści. Tętno staje się szybkie, nitkowate. Temperatura ciała zachowuje się różnie – w przypadkach niezbyt ciężkich bywa normalna lub tylko lekko podwyższona. Znane są jednak zatrucia przebiegające z wysoką gorączką. W przypadkach zapaści temperatura ciała może być niższa od normalnej. Te burzliwe objawy ustępują zwy-kle już po kilku godzinach. Biegunka, nudności, stany osłabienia mogą się utrzymywać kilka dni. Przypadki śmiertelne w zatruciach pokarmowych enterotoksyną są rzadkie. Dotyczą najczęściej małych dzieci lub osób z zaburzeniami krążenia.

Znacznie poważniejsze jest rokowanie w przypadkach enteio- coliłis pseudomembranacea. Tutaj nie chodzi już o jednorazową dawkę enterotoksyny pobraną wraz z żywnością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>