Namnażanie się gronkowców enterotoksycznych

Namnażanie się gronkowców enterotoksycznych w żywności nie zawsze jest związane z wytwarzaniem przez nie enterotoksyny. Również nie każde podłoże laboratoryjne, stwarzające dobre

j Bakteryjne zatrucia pokarmowe warunki rozwoju dla gronkowców, sprzyja wytwarzaniu entero- toksyn.Wiele czynników może, jak to wykazali różni badacze, wpływać hamująco na wytwarzanie enterotoksyn, nie wpływając jednocześnie na wzrost gronkowców. Mischa [74] stwierdził hamujące działanie takich różnorodnych związków, jak sole potasu, fluorek sodowy, akryflawina, streptomycyna, chlorek kobaltu, spore- nina, tween 80. Friedman i White [44] oraz Friedman [43] stwierdzili hamujące działanie chloramfenikolu. Rosenwald i Lincoln [89] potwierdzili działanie streptomycyny wybiórczo hamujące produkcję enterotoksyny niezależnie od wpływu na wzrost gronkowców. Również niektóre z drobnoustrojów, zgodnie z doświadczeniami McCoy i Faber [71], mogą, nawet nie wpływając na wzrost gronkowców, obniżać, a nawet całkowicie hamować wytwarzanie przez nie enterotoksyny, gdy inne drobnoustroje działają pobudzająco. McLean, Lilly i Alfred [72] badali działanie soli peklujących. Ani saletra, ani azotyn sodowy w stężeniach dopuszczalnych w żywności nie wykazywały żadnego wpływu. Natomiast chlorek sodowy w stężeniach ponad 3% już nieco obniżał poziom enterotoksyny, a w stężeniu 10% miał działanie wyraźnie hamujące jej wytwarzanie. Jednak, jak wykazały późniejsze badania Genigeorgisa i Sadlera [45 c, 46], efekt działania

chlorku sodowego zależy od pH. Jeśli początkowe pH wynosiło 6,9 – można było stwierdzić obecność enterotoksyny w superna- tantach hodowli gronkowców w bulionie zawierającym 10% NaCl, jeśli zaś początkowe pH równało się 5,1, enterotoksynę stwierdzano tylko w podłożu o zawartości 4% NaCl.

Badania kinetyki wytwarzania enterotoksyny przez gronkowce przeprowadzone w ostatnich latach przez wielu badaczy [72, 73] wykazały, że wytwarzanie enterotoksyny A osiąga maksimum w fazie logarytmicznego wzrostu gronkowców. Natomiast entero- toksyna B jest wytwarzana głównie na początku stacjonarnej fazy wzrostu gronkowców, a może być nawet produkowana przez komórki nierozmnażające się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>