Mleko może niekiedy ulegać zakażeniu pierwotnemu

Mleko może niekiedy ulegać zakażeniu pierwotnemu w stosunkowo rzadkich przypadkach zapalenia wymienia spowodowanego przez Salmonella [86]. Znacznie częściej dochodzi do wtórnych zakażeń przez zanieczyszczenie nawozem, przez źle wymyte naczynia, wodę, muchy, a także ludzi-nosicieli.

Ponieważ mleko jest dobrym podłożem dla Salmonella, zanieczyszczenie nimi mleka może prowadzić do rozległych epidemii oraz zatruć pokarmowych mlekiem lub przetworami mlecznymi. Salmonella w niektórych produktach mlecznych mogą przetrwać przez długi okres. Według Todorowa, pałeczki S. typhimuiium w jogurcie zachowały żywotność kilka dni, mimo niskiego pH te-go napoju [136], w maśle, wg Zagajewskiego [148 b], mogą przetrwać 9 miesięcy, w serach dojrzewających nawet ponad rok. Nie tracą również żywotności w produktach mrożonych (np. lodach). W krajach Europy Zachodniej, wobec rozpowszechnienia nosicielstwa salmoneli, zatrucia lodami spowodowane przez te pałeczki nie należą do rzadkości. W Polsce zdarzają się rzadko.

Chociaż najczęstszą przyczyną zatruć salmonelami są produkty pochodzenia zwierzęcego, to należy się liczyć z możliwością zatruć bardzo różnorodnymi produktami. Buttiaux zaobserwował zatrucie puddingiem z ryżu, do którego dodano konfitury, które, jak się okazało, zawierały pałeczki Salmonella. W konfiturach nie miały one warunków rozwoju, natomiast w puddingu szybko do-szło do ich namnożenia.

U nas Wiza [142] opisał masowe zatrucie buraczkami. Warzywa mogą ulec zakażeniu na polu przez zakażoną wodę lub ścieki użyte do ich zraszania. Objawy zatrucia pałeczkami Salmonella występują po 6-48-go- dzinnym (najczęściej 12-24-godzinnym) okresie inkubacji. Zatrucie zaczyna się zwykle nagle dreszczami, gorączką, bólem głowy i brzucha oraz biegunką. Często występują nudności i wymioty. Przebieg bywa bardzo różny w zależności od wieku (dzieci

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>