Międzynarodowa komisja WHO

Międzynarodowa komisja WHO w 1976 r. zaleciła następujący schemat podawania gonadotropiny łożyskowej: Wiek chorego Gonadotropina Częstość i okres podawania. Wyniki leczenia hormonalnego ocenia się według dwóch parametrów: 1) zejścia jądra do moszny i 2) uzyskania płodności.

Ażeby ocena była możliwie ścisła, konieczny jest odpowiedni dobór chorych, a mia-nowicie powinno być właściwe rozpoznanie wnętrostwa prawdziwego z wyłączeniem jąder wędrujących i leczenie hormonalne musi być stosowane po raz pierwszy, bez uprzednich prób leczenia. Właściwą ocenę wyników leczenia gonadotropiną łożyskową według Kleinteicha (39) można uzyskać w 3-6 miesięcy po ukończonym leczeniu. Można wtedy znaleźć następujący stan miejscowy:

-1) jądra znajdują się na dnie moszny. Przewidziana jest dalsza kontrola kliniczna po 6-12 miesiącach, gdyż pewna liczba jąder 10-20% (7, 40), które zeszły do moszny, cofa się do kanału pachwinowego -• wznowa wnętrostwa. Wznowa kwalifikuje chłopca do powtórnego leczenia. W razie niepowodzenia wskazana jest operacja

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>