Metoda operacyjnego wytworzenia sromu żeńskiego

Poniżej przedstawiono metodę operacyjnego wytworzenia sromu żeńskiego stosowaną przez autora (ryc. 13-5 a, b). Zabieg powinien być przeprowadzony ok. 2-3 r.ż. i składa się z dwóch elementów: rekonstrukcji przedsionka pochwy i zmniejszenia przerośniętej łechtaczki.

Skórę nacina się ponad zatoką moczowo-płciową w kształcie trapezu, którego szczyt znajduje się poniżej ujścia zewnętrznego zatoki (ryc. 13-5 a). Płat skóry od- preparowuje się ku dołowi, a następnie tkankę podskórną wraz z błoną śluzową zatoki moczowo-płciowej nacina się pionowo do miejsca, w którym pochwa uchodzi do zatoki (ryc. 13-5 b). Po nacięciu uwidacznia się oddzielne ujście zewnętrzne cewki moczowej i wejście do pochwy. Odpreparowany uprzednio płat skóry wszywa się pojedynczymi szwami chrom-katgutowymi lub deksonowymi 4-0 w szczyt rany, wytwarzając dolną część przedsionka pochwy (ryc. 13-5 c). Następnie na brzusznej powierzchni wyrostka fallicznego prowadzi się dwa równoległe cięcia skórne, które na granicy rowka zażołędnego przechodzą na powierzchnię grzbietową (ryc. 13-5 d). Po odpreparowaniu skóry na całej powierzchni wyrostka fallicznego ciała jamiste są odsłonięte od miejsca rozwidlenia pod spojeniem łonowym do rowka zażołędnego. Powięź Bucka nacina się równolegle po obu stronach na grzbietowo-bocznych powierzchniach ciał jamistych. Wypreparowuje się grzbietowy pęczek naczyniowo-ner-

wowy, a następnie wycina się ciała jamiste (ryc. 13-5 e) – w części bliższej w miejscu rozwidlenia pod spojeniem łonowym, a obwodowo na poziomie rowka zażołędnego. Po ich wycięciu żołądź jest ukrwiona przez tętnicę grzbietową prącia przebiegającą w pęczku naczyniowo-nerwowym i przez naczynia znajdujące się w wędzidełku

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>