Category Medycyna

ROLA INNYCH DROBNOUSTROJÓW PRZETRWALNIKUJĄCYCH W ZATRUCIACH

Duncan [30 c] opisała zatrucie zapiekanką z mięsa i ziemniaków, w której stwierdzono silny wzrost Cl. biiermentans. Drobnoustrój ten często spotyka się w żywności. Ze względu na małą cie- płooporność nie przeżywa on na ogól termicznych procesów kulinarnych. Wzrost tego drobnoustroju odbywa się w warunkach ściśle beztlenowych. Zespól takich warunków może powstać w wewnętrznych warstwach niektórych potraw.

Czytaj więcej

Skład antygenowy

Skład antygenowy niektórych najczęściej spotykanych w Polsce typów Salmonella Grupa Typ Antygeny O Antygeny H AntyPoważny problem stanowi występowanie salmoneli w jajach i przetworach jajowych. W przebiegu salmonelozy u ptaków często dochodzi do zakażenia jajnika. Zakażone ptaki składają zakażone jaja. U kur najczęściej spotyka się Salmonella pullorum – gallinarum, serotyp powodujący białą biegunkę piskląt. Jest on mało chorobotwórczy dla ludzi, jednak przy znacznym stopniu namnożenia może również powodować zatrucia [36, 102]. Znacznie częstsze są zatrucia jajami kaczymi i przetworami z tych jaj, gdyż u kaczek występują typy Salmonella wybitnie chorobotwórcze również dla ludzi: S. typhimurium, anatum, enłeiiticlis.

Jak w...

Czytaj więcej

MECHANIZM ZATRUĆ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Mechanizm zatruć Cl. periringens długi czas pozostawał niewyjaśniony. Z badań angielskich, przede wszystkim Hobbs, wynikało, że jest to zatrucie typu zakaźnego, uwarunkowane pobraniem wraz z żywnością dużych ilości żywych komórek. Natomiast Nygren [56] postawił hipotezę roli lecytynazy w tym zatruciu. Zgodnie z jego poglądem, w żywności zawierającej lecytyny, pod wpływem lecytynazy, powstaje fosforocholina, która działa na perystaltykę jelit, powodując biegunkę. Hipoteza ta nie znalazła potwierdzenia w dalszych doświadczeniach. Między innymi Canada i Strong oraz Hauschild [27 a], w doświadczeniach wykonanych na myszach, małpach i jagniętach, nie mogli potwierdzić wyników Nygrena. Dopiero w ostatnich latach badania amerykańskie Duncan i Strong i wsp. oraz Hauschild i wsp. [14, 15, 16, 27] rzuciły nowe światło na mechanizm powstawania tych zatruć.

Czytaj więcej

Próbówki a ich prawidłowe użycie

Posiane probówki inkubuje się w temp. 37°C przez 24-48 godzin. Gronkowce koagulazododatnie, rosnąc w tym podłożu powodują jego sczernienie lub wytrącenie czarnego osadu. Wynik ten wymaga potwierdzenia, gdyż niektóre inne drobnoustroje (przede wszystkim enterokoki) również rosną na tym podłożu i powodują jego ściemnienie. Dlatego obecność gronkowców należy potwierdzić przez przesiew materiału, pobranego najlepiej z dna probówki, na podłoże Baird-Parkera.

Czytaj więcej

Enzymy wytwarzane przez gronkowce

Z innych enzymów wytwarzanych przez gronkowce chorobotwórcze należy wymienić fosfatazę – enzym rozbijający połączenia organiczne z kwasem fosforowym. Większość szczepów koa- gulazoujemnych nie wytwarza tego enzymu. Występuje on natomiast, poza nielicznymi wyjątkami, u szczepów chorobotwórczych.

Gronkowce chorobotwórcze produkują również dezoksyrybo- nukleazę. Cecha ta, zgodnie z poglądami większości autorów, jest bardzo ściśle związana z chorobotwórczością [62].

Z inn...

Czytaj więcej