Category Medycyna

Zakażenie mięsa może być wtórne

Zakażenie mięsa może być wtórne. Między innymi, przenośnikami mogą być muchy. Hobbs i wsp. {30 b] wyizolowali ciepłooporne szczepy Cl. periringens od 100% much złapanych na terenie rzeźni. O ile szczepy z zatruć, izolowane w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, wykazywały charakterystyczne właściwości, różniące je od klasycznych szczepów powodujących zgorzel gazową i, z nielicznymi wyjątkami, należały do typów serologicznych Hobbs – o tyle szczepy Cl. perhingens, izolowane z przypadków zatruć w USA, nie przedstawiały tak jednolitej grupy.

Już w...

Czytaj więcej