Category Medycyna

Wyniki leczenia hormonalnego LH-BH

Podawanie wielokrotnym wdmuchiwaniem do jam nosowych i zwolnione wchłanianie z błony śluzowej utrzymuje stałe stężenie hormonu w surowicy krwi i uwalnia niedużą ilość testosteronu, potrzebną do zejścia jądra do moszny. Taka ilość testosteronu nie powoduje zwiększonego stężenia w surowicy i objawów ogólnych z tym związanych. Dzienna dawka hormonu LH-RH wynosi 1,2 mg niezależnie od wieku,

Czytaj więcej

Leczenie luliberynii

Leczenie luliberynii (LH-RII). Wyizolowanie przez Shallyego i wsp. lułiberyny (LH-RH) oraz oznaczenie jej budowy i synteza umożliwiły zastosowanie tego hormonu w leczeniu wnętrostwa. W 1974 r. Bartsch i Frick (25, 26) osiągnęli dobre wyniki po podaniu domięśniowym, a ostatnio Keogh i wsp. (38) zaproponowali podawanie lułiberyny co godzina wstrzyknięciami podskórnymi zautomatyzowaną strzykawką pojemności 2,5 cm3.

Czytaj więcej

Gronkowce złociste – Staphylococcus aureus

ziarenkowce, kuliste o średnicy 0,8-1 p-m. W hodowlach na podłożach laboratoryjnych występują najczęściej w postaci nieregularnych skupień – gron powstałych w następstwie różnokie- runkowych podziałów komórek. Często obok gron spotyka się również dwoinki, krótkie łańcuszki po 3-4 komórki i komórki pojedyncze. W preparatach z produktów żywnościowych przeważnie występują tylko dwoinki, komórki pojedyncze lub krótkie łańcuszki. Większe skupienia zdarzają się rzadko.

Gronk...

Czytaj więcej

Mączki mięsne

Mączki mięsne są wytwarzane jako produkt uboczny przemysłu tłuszczowego, a także ze zwierząt padłych, konfiskat, części niejadalnych. Proces produkcji połączony jest z wyjaławianiem, ale w czasie mielenia i suszenia często dochodzi do wtórnych zakażeń.

Nie tylko pasze, ale również żywność importowana stanowi drogę roznoszenia się pałeczek Salmonella i może być pośrednią lub bezpośrednią przyczyną zatruć pokarmowych i zakażeń ludzi.

Czytaj więcej

ROLA INNYCH DROBNOUSTROJÓW PRZETRWALNIKUJĄCYCH W ZATRUCIACH

Duncan [30 c] opisała zatrucie zapiekanką z mięsa i ziemniaków, w której stwierdzono silny wzrost Cl. biiermentans. Drobnoustrój ten często spotyka się w żywności. Ze względu na małą cie- płooporność nie przeżywa on na ogól termicznych procesów kulinarnych. Wzrost tego drobnoustroju odbywa się w warunkach ściśle beztlenowych. Zespól takich warunków może powstać w wewnętrznych warstwach niektórych potraw.

Czytaj więcej