Category Medycyna

Ze względu na małe wymiary jądra

Ze względu na małe wymiary jądra wyniki wyżej wymienionych badań zawierają duży odsetek błędów, a u małych chłopców są trudne do wykonania.

Wielu autorów (4, 10), a nawet ci, którzy opisali powyższe metody (48, 62), jest -zdania, że najpewniejsze rozwiązanie można osiągnąć drogą operacyjną, a wyżej wymienione badania mogą spełniać funkcję pomocniczą oraz kontrolną wobec .niepomyślnych wyników operacji.

Czytaj więcej

U chłopców 2-8-letnich

Inną formą nieprawidłowego położenia jest jądro zbłąkane lub przemieszczone (ectopia testis). O jądrze zbłąkanym mówimy wówczas, gdy przeszło ono przez kanał pachwinowy, a w dalszej wędrówce zboczyło z normalnej drogi do moszny i usadowiło się w okolicy łonowej, prąciowej, udowej lub kroczowej. Istnieje pewna forma jądra zbłąkanego, które po przejściu pierścienia pachwinowego powierzchownego skręca ku górze i umiejscawia się na powięzi m. skośnego zewnętrznego, w tzw. zachyłku Denis-Browna. Ten typ jądra nazywany bywa jądrem nadpowięziowym (testis reftuxiis) (56). Specjalną formą jądra zbłąkanego jest tzw. jądro skrzyżowane, to jest takie, które drogą pozaotrzewnową osiągnęło kanał pachwinowy po stronie przeciwnej i zeszło do niewłaściwej, sąsiedniej połowy moszny (16, 33, 65). Jądra zbłąkane w porównaniu z wnętrostwem prawdziwym występują rzadko.

Czytaj więcej

Opierając się na statystyce Davida

Opierając się na statystyce Davida i wsp. (13) oraz na szczegółowych badaniach Richtera i wsp. (1976) można powiedzieć, że w aspekcie płodności:

-1) wnętrostwo jednostronne leczone gonadotropiną rokuje lepiej niż obustronne, 2) najlepsze wyniki płodności osiąga się leczeniem hormonalnym jąder nie- zstąpionych, które zareagowały na leczenie gonadotropiną łożyskową,

Czytaj więcej

PODSUMOWANIE

W 1983 roku Hócht (30) ogłosił wyniki leczenia wnętrostwa syntetycznym hor-monem- luliberyną (LH-RH), gonadotropiną łożyskową oraz operacją. Jako parametry oceny płodności przyjmował liczbę spermatogonii w 50 przekrojach oraz średnicę kanalików plemnikotwórczych. Badania wykonał u 13 chorych leczonych luliberyną (LH-RH), u 14 leczonych gonadotropiną łożyskową oraz u 10 leczonych chirurgicznie. Wszyscy chłopcy byli w podobnym wieku. Wyniki osiągnięte trzema sposobami leczenia nie -wykazały znamiennych różnic. Jako najdogodniejsze dla dziecka autor uważa leczenie syntetycznym hormonem – luliberyną (LH-RH). Leczenie gonadotropiną łożyskową daje te same wyniki, lecz naraża chłopca na wielokrotne wstrzyknięcia i objawy wczesnego dojrzewania. Leczenie chirurgiczne ze względu na ewentualne trudności operacyjne i możliwości jatro- gennych uszkodzeń jądra należy zachować dla chłopców, u których leczenie hormonalne nie dało wyników. Pogląd Hochta (30) popiera Hadziselimovic (26).

Porów...

Czytaj więcej

LECZENIE CHIRURGICZNE DZIECI OBOJNACZYCH

Chirurgiczne postępowanie u dziecka obojnaczego ma na celu pomoc w ustaleniu rozpoznania oraz w razie potrzeby usunięcie gonad i przewodów płciowych przeciwnej pici niż ta, która została ustalona przez zespół specjalistów. Wiele z tych dzieci wymaga rekonstrukcji narządów płciowych, tak aby ich wygląd nie odbiegał od

wyglądu dzieci prawidłowo zbudowanych i aby w przyszłości mogły one podjąć normalne życie płciowe jako kobiety lub mężczyźni. Do zabiegowych metod diagnostycznych u dzieci obojnaczych należą badania endoskopowe, próbne otwarcie jamy brzusznej i kontrola kanału pachwinowego.

Czytaj więcej