Mączki mięsne

Mączki mięsne są wytwarzane jako produkt uboczny przemysłu tłuszczowego, a także ze zwierząt padłych, konfiskat, części niejadalnych. Proces produkcji połączony jest z wyjaławianiem, ale w czasie mielenia i suszenia często dochodzi do wtórnych zakażeń.

Nie tylko pasze, ale również żywność importowana stanowi drogę roznoszenia się pałeczek Salmonella i może być pośrednią lub bezpośrednią przyczyną zatruć pokarmowych i zakażeń ludzi.

W Wielkiej Brytanii, w czasie II Wojny Światowej, proszek jajowy importowany z USA, Argentyny i Kanady, rozdzielany wśród ludności, stał się przyczyną znacznego wzrostu zachorowań na salmonelozy [144], Badania wykazały obecność Salmonella w około 10% prób. Po wojnie przyczyną zatruć w tym kraju były importowane jaja chińskie [108]. Stwierdzono w nich 35 różnych typów serologicznych Salmonella, najczęściej S. thom- pson, paratyphi B, abeideen.

Schothorst i Kampelmacher [122] stwierdzili obecność Salmonella w 35% prób mięsa końskiego i 13% prób mięsa wołowego importowanego z Ameryki Południowej. Salmonella znajdowano głównie na powierzchni tusz, co wskazywało na zakażenie wtórne. Hobbs [70 b] w latach 1961-63 wyizolowała Salmonella z 16% prób importowanego, trybowanego mięsa. Najsilniej zaka-

żone było mięso z Nowej Zelandii i Ameryki Południowej. Konie częściej niż bydło są nosicielami pałeczek Salmonella. Panteleon stwierdził je w kale 13% koni, ubijanych w rzeźni paryskiej [111].

One comment to Mączki mięsne

  • Waldi  says:

    Jak to mowia, w rzezni nic sie nie zmarnuje 🙂

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>