Listewka płciowa

Listewka płciowa, podścielislcowa tkanka późniejszej gonady, rozwija się jako zgrubienie na brzuszno-bocznej powierzchni śródnercza (mesonephros). Pokrywa ją nabłonek (mésothélium), późniejsza otrzewna. Pierwotne komórki płciowe, które wniknęły do gonady są prekursorami spermatogonii, a komórki podporowe sznurów płciowych są przyszłymi komórkami śródmiąższowymi. Komórki śródmiąższowe jądra (Leydiga) można rozpoznać w gonadzie nieco później, to jest ok. 3 miesiąca życia płodowego. U płodu długości 27 mm gruczoł płciowy jest już w pełni rozwiniętym jądrem.

Różnicowanie się jajnika rozpoczyna się nieco później. Do 13 tygodnia życia płodowego nie widać zmian w piorwotnej gonadzie żeńskiej. Właściwa oogeneza rozpoczyna się ok. 16 tygodnia życia płodowego. W centralnej części jajnika wśród sznurów płciowych, słabo rozwiniętych w porównaniu z jądrem, pojawiają się pęcherzyki pierwotne. Dzięki różnicowaniu się nabłonka otaczającego komórki płciowe powstają pierwotne komórki przedziarniste tworzące torebkę wokół pęcherzyków pierwotnych.

Przewody płciowe u pici męskiej rozwijają się z parzystych przewodów śródnercza (duclus mesonephricus) – Wolffa, a u pici żeńskiej z parzystych przewodów przy- śródnerczowych [duclus paramesonephricus) – Müllera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>