Leczeniu hormonalnemu

-4. Homon podwzgórza uwalniający hormon luteinizujący z przysadki-LH-RH (luteinizing hormone – releasing hormone), luliberyna, gonadoliberyna.

Leczeniu hormonalnemu podlegają wszelkie formy wnętrostwa prawdziwego jedno- i obustronnego: jądra brzuszne, kanałowe i nadmosznowe u chłopców 2-3-letnich, tj. w okresie przed powstawaniem zmian zanikowych w kanalikach nasiennych. Do leczenia nie kwalifikują się chłopcy w wieku pokwitania, gdyż w tym okresie życia stężenie gonadotropiny własnej przerasta ilości lecznicze (40). Leczenie powinno być przeprowadzone przez pediatrę ze znajomością endokrynologii lub przez endokrynologa.

Leczenie gonadotropiną łożyskową (HCG). Nie ma dotąd jednomyślności co do stosowania ogólnej ilości gonadotropiny łożyskowej ani jednolitego schematu jej po- ,dawania. Canlorbe i wsp. (9) u chłopców młodszych (3-24 miesiące życia) stosują po 50 j. co drugi dzień, ogółem 9 wstrzyknięć domięśniowych = 4500 j. U chłopców starszych (2-13 lat) – 9 wstrzyknięć po 1500 j. co drugi dzień, ogółem 13500 j. Job i wsp. (35) są zdania, że podanie ogółem chłopcom starszym mniej niż 10000 j. jest nieskuteczne, a 13500 j. nie powoduje jeszcze działań ubocznych. U chłopców do lat 5 autorzy ci proponują dawkowanie gonadotropiny łożyskowej w zależności od powierzchni ciała, np. 9 wstrzyknięć domięśniowych co drugi dzień w ilości 1860 j./m2 powierzchni ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>