LECZENIE OPERACYJNE WYNICOWANIA PĘCHERZA

Poważna wada rozwojowa, jaką jest wynicowanie pęcherza, stanowi duże kalectwo fizyczne i psychiczne, które wyłącza chorego z życia społecznego. Leczenie wymaga wielu skomplikowanych operacji. Są one trudne dla chirurga, który pomimo największych umiejętności musi pogodzić się z niepowodzeniem i wybrać następnie postępowanie naprawcze, zapewniające dziecku najlepsze warunki życia

i rozwoju. Leczenie to w swojej historii było różne. Obecne sposoby postępowania chirurgicznego można ująć następująco: Operacje wytwórcze wynicowanego pęcherza i cewki

Pierwsze usiłowania rekonstrukcji wynicowanego pęcherza podejmowali bez powodzenia w końcu XIX w.: Billroth, Langenbeck, Dupuytren i Mikulicz. W latach 1895-1906 Paweł Trendelenburg podjął realną myśl usprawnienia leczenia operacyjnego. Według Trendelenburga wstępnym działaniem chirurgicznym powinno być zniesienie rozstępu kości łonowych przez obustronne tylne przecięcie kości biodrowych. Postępowanie to jest dotychczas integralną częścią leczenia. Podejmowane liczne próby wytworzenia pęcherza i m. zwieracza cewki długo nie dawały wyniku. Dopiero w 1942 r. został opisany przez Younga pierwszy przypadek plastycznego zamknięcia pęcherza z pełnym działaniem m. zwieracza. Osiągnięty przez Younga wynik zachęcił wielu chirurgów i urologów do dalszych prób w tym kierunku. W 1952 i 1956 r. Sweetser i wsp. ogłaszają własną techniko operacyjną. Operując jednoetapowe pęcherz i cewkę, wytwarzają m. zwieracz oraz robią plastykę prącia. Powikłania są bardzo liczne, a wyniki niezadowalające. Latti- mer i Dean (1956) u 13 chorych nie osiągnęli pełnego trzymania moczu, a pojemność pęcherzy była zbyt mała. Autorzy podkreślają duże trudności operacyjne i niepewność czynności wytworzonego m. zwieracza cewki. Fisher i Retik (1969) zalecają operacje u niemowląt, wykonują przecięcie kości biodrowych i uważają, że prawidłowe oddawanie moczu może nastąpić dopiero po kilku latach. Hendren w 1969 r. uważał za niemożliwe osiągnięcie dobrych wyników operacją plastyczną (cyt. za Fisher i Retik, 1969).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>