LECZENIE JĄDER POZAMOSZNOWYCH

Sprowadzenie jąder niezstąpionych do moszny może nastąpić na drodze hormonalnej lub operacyjnej. Sposoby te nie są dla siebie konkurencyjne, lecz wzajemnie się uzupełniają. Tam gdzie zawodzi leczenie hormonalne, stosuje się leczenie operacyjne. Niektóre formy jąder niezstąpionych leczy się tylko operacyjnie.

Wnętrostwo rzekome, czyli jądra wędrujące nie ulegają z czasem zmianom morfo-logicznym i nie wymagają leczenia, gdyż ok. 7-9 r.ż. schodzą do moszny samoistnie (Puri, 1977) (59).

Jądra zbłąkane po podaniu gonadot.ro- piny łożyskowej nie zmieniają swego położenia i z chwilą ustalenia rozpoznania kwalifikują się tylko do leczenia chirurgicznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>