LECZENIE CHIRURGICZNE DZIECI OBOJNACZYCH

Chirurgiczne postępowanie u dziecka obojnaczego ma na celu pomoc w ustaleniu rozpoznania oraz w razie potrzeby usunięcie gonad i przewodów płciowych przeciwnej pici niż ta, która została ustalona przez zespół specjalistów. Wiele z tych dzieci wymaga rekonstrukcji narządów płciowych, tak aby ich wygląd nie odbiegał od

wyglądu dzieci prawidłowo zbudowanych i aby w przyszłości mogły one podjąć normalne życie płciowe jako kobiety lub mężczyźni. Do zabiegowych metod diagnostycznych u dzieci obojnaczych należą badania endoskopowe, próbne otwarcie jamy brzusznej i kontrola kanału pachwinowego.

Wziernikowanie pęcherza, cewki moczowej czy zatoki moczowo-płciowej powinno być wykonane u każdego dziecka z obojnaczymi zewnętrznymi narządami płciowymi. W czasie badania ocenia się kształt i światło cewki moczowej, wielkość wzgórka nasiennego, umiejscowienie i średnicę ujścia pochwy w zatoce. W czasie badania wprowadza się cewnik moczowodowy do pochwy i po podaniu środka cieniującego do pochwy i do pęcherza w badaniu rtg można uzyskać dokładny obraz stosunków anatomicznych (30, 33).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>