Jak przeprowadzić wyjaławianie

Wyjaławiać w temp. 121°C przez 20 min. Rozlać miarowo do butelek. Przed użyciem do roztopionego i ostudzonego do około 50°C podłoża dodać na każde 100 ml: 1) 6 ml 20% wodnego roztworu glicyny, poprzednio wyjałowionego przez przesączenie przez filtr bakteriologiczny 2) 5 ml 20% wodnego roztworu pirogronianu sodowego, wyjałowionego j. w. 3) 1 ml 1% wodnego roztworu, tellurynianu potasowego, przygotowanego na jałowej wodzie 4) 10 ml zawiesiny żółtka jaja (jałowo pobrane żółtko w 100 ml 0,85% chlorku sodowego). Rozlać podłoże na płytki. W braku ekstraktu Lab-Lemco można podłoże przygotować (za-miast na wodzie destylowanej) na wyciągu mięsnym.

Podstawowe podłoże może być przechowywane w temp. około 4°C przez kilka tygodni. Gotowe podłoże należy zużyć w ciągu 48 godzin. Dla uniknięcia tej niedogodności Holbrook, Anderson i Baird-Parker [57] opracowali modyfikację polegającą na tym, że pirogronianu sodowego nie dodaje się przed rozlaniem na płytki, a rozprowadza się go, w ilości 0,5 ml na płytkę, bezpośrednio przed jej użyciem. Przed posiewem płytki należy podsuszyć. Płytki bez pirogronianu można przecho-

wywać ido 1 miesiąca. Dla zahamowania wzrostu pałeczek Proteus Smith i Baird-Parker [98] polecają dodatek sulfametazyny do końcowego jej stężenia 50 ¡.ig/ml.

Gronkowce złociste rosną na tym podłożu w postaci ciemnych, prawie czarnych kol-onii. Szczepy rozkładające lipidy żółtka jaja otoczone są ponadto strefą przejaśnioną lub też matową. Charakterystyczny wzrost gronkowców ¡na tym podłożu przedstawia rycina 12.

Płynne podłoże Giolitti-Cantoni [47] składem jest zbliżone do podłoża Baird-Parkera. pH podłoża = 6,9. Podłoże rozlewa się do dużych probówek o wymiarach 18 X! 180 mm lub 20 X 200 mm, miarowo po 1:9 ml i wyjaławia w temp. 1’15°C przez 20 minut. Przed użyciem probówki z podłożem ogrzewa się przez 20 minut we wrzącej łaźni wodnej i po ostudzeniu dodaje do każdej probówki po 0,1 ml 1% tellurynianu potasowego . Posiewa się przez dodanie 1 ml homogenizatu badanej próby żywności ewentualnie jego dalszych, dziesiętnych rozcieńczeń, a następnie zalewa (ostrożnie po ściankach) warstwą zwykłego 2% agaru wodnego, rozpuszczonego i ostudzonego do około 50°C. Grubość warstwy agaru powinna wynosić 1,5 do 2 cm. Stwarza to beztlenowe warunki wzrostu, stanowiące dodatkowo czynnik selektywny, eliminujący wzrost ścisłych tlenowców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>