Izolacja Bac. cereus z podejrzanej żywności

Izolacja Bac. cereus z podejrzanej żywności jest dość łatwa, gdyż gatunek ten wyróżnia się wśród innych laseczek tlenowych wytwarzaniem lecytynazy. Oprócz Bac. cereus i thuringiensis, małe ilości lecytynazy wytwarza jeszcze tylko, blisko z nimi spokrewniony, Bac. anlhracis [70].

Próby żywności należy posiewać ilościowo, równolegle na agar odżywczy z krwią i podłoże agarowe z dodatkiem żółtka jaja. Hobbs [30 c] poleca podłoże o następującym składzie: 1000 ml wody, 10 g mannitolu, 10 g peptonu, 1 g ekstraktu wolowego, 15 g agaru, 0,025 g czerwieni fenolowej. Przed rozlaniem na płytki, do rozpuszczonego i ostudzonego do około 50°C podłoża dodaje się 100 ml 10% zawiesiny żółtka jaja w roztworze fizjologicznym chlorku sodowego. Posiewa się na poszczególne płytki powierzchniowo po 0,1 ml kolejnych, dziesiętnych rozcieńczeń badanej próby. Inkubuje się posiewy w temp. 30°C przez 24-48 godz. Bac. cereus wyrasta w postaci płaskich, nieregularnych, suchych, szarych kolonii występujących wyraźnie na czerwonym tle i otoczonych zoną zmienionego podłoża.

Na agarze z krwią kolonie Bac. cereus otoczone są strefą hemo- lizy, zupełnej. W razie wątpliwości należy przeprowadzić dalszą identyfikację [36, 60]. Profilaktyka zatruć Bac. cereus jest podobna do profilaktyki w przypadku Cl. periringens z tym, że zatrucia te występują najczęściej po spożyciu potraw zawierających skrobię, jak budynie, kremy budyniowe, sałatki jarzynowe, kaszanki itp., przetrzymywane przez dłuższy czas po ogrzewaniu.

Bac. cereus jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie. Występuje w glebie, na roślinach. Z kurzem, ziemią może dostać się do różnych produktów żywnościowych. Często spotyka się w mleku [20, 35], a ponieważ przetrzymuje temperaturę pasteryzacji, może rozmnażać się w mleku pasteryzowanym, powodując jego ścinanie się bez zakwaszania. Zdarza się to przy stawianiu na zsiadłe niezakwaszanego, pasteryzowanego mleka. Mleko takie rzadko bywa przyczyną zatrucia, gdyż zły smak zapobiega jego spożywaniu. Duże ilości Bac. ceieus spotyka się często w wyrobach wędliniarskich – kaszankach, pasztetach [60], Smykał opisał zatrucie smażoną rybą [67].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>