Inne poznane bloki metaboliczne

Następnym co do częstości występowania blokiem w biosyntezie kortyzolu jest niedobór 11-hydroksylazy. Zespół ten przebiega ze wzrostem 11-dehydrokortyko- steronu w moczu. Zwykle obserwuje się nadciśnienie tętnicze.

Inne poznane bloki metaboliczne, takie jak niedobór 17-hydroksylazy, 3-p-hydro- ksydehydrogenazy i 4,5-izomerazy, występują bardzo rzadko.

Stopień wirylizacji zewnętrznych narządów płciowych zależy od okresu życia płodowego, w którym pojawia się blok enzymatyczny i zwiększa się ilość androgenów w surowicy krwi. Do oceny stopnia wirylizacji zewnętrznych narządów płciowych przyjęto 5-stopniową skalę Pradera (1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>