Hemolizyna delta

Hemolizyna delta [61] działa na krwinki królicze, baranie, końskie i ludzkie. Wytwarza ją większość szczepów chorobotwórczych, najczęściej łącznie z hemolizyną alfa lub beta. Na podłożach z dodatkiem krwinek króliczych lub baranich •- gdy zahamować działanie hemolizyny alfa przez dodanie swoistej surowicy antytoksycznej przeciw stafilolizynie ■- szczepy wytwarzające hemolizynę delta dają kolonie otoczone wąską, ostro odgraniczoną strefą hemolizy zupełnej. Obecność hemolizyny delta można również wykazać dodając do podłoża krwinki końskie lub ludzkie, na które inne hemolizyny nie działają. Plemolizyna ta wytwarza się jedynie na podłożach stałych. Normalna surowica królicza, końska, ludzka i bydlęca wykazuje działanie hamujące aktywność hemolizyny delta.

Należy podkreślić, że chcąc badać właściwości hemolityczne gronkowców trzeba używać standardowe podłoża, wolne od inhibitorów, które mogą występować w peptonach wchodzących w skład zwykłych podłoży agarowych [38]. Wyniki uzyskane na takich zwykłych podłożach nie zawsze są miarodajne.

Obok hemolizyn, z których dwie (hemolizyna alfa i delta) mogą uszkadzać również leukocyty, gronkowce wytwarzają specjalną toksynę działającą porażająco na leukocyty – leukocydynę, wykrytą przez Pantona i Valentine w 1932 r. i dlatego nazwaną leukocydyną PV. Powoduje ona przepuszczalność błon leukocytów. Działanie jej jest bardzo silne, 1 mg może zniszczyć 108 leukocytów [61].

Wszystkie wymienione toksyny gronkowców nie działają po wprowadzeniu per os. Jedynymi toksynami działającymi drogą pokarmową są enterotolcsyny – oporne na działanie enzymów trawiennych.

Dotąd zbyt mało jest danych, aby ocenić częstość występowania tej cechy wśród potencjalnie chorobotwórczych gronkowców. Do niedawna oznaczanie enterotoksyczności szczepów opierało się na próbach biologicznych, co znacznie ograniczało możli-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>