Fermentacja glukozy

Fermentują bezgazowo glukozę, laktozę, sacharozę, mannitol i glicerol z wytworzeniem kwasu. Nie fermentują rafinozy, sali- cyny, inuliny. Mleko lakmusowe zakwaszają i ścinają. Rozpuszczają żelatynę. Z glukozy wytwarzają acetoinę. Nie hydrolizują skrobi i eskuliny. Azotany redukują do azotynów. Nie wytwarzają indolu. Z peptonu i argininy produkują amoniak. Rosną w szerokich granicach pH (4,5-9,5) i temperatury (10-45°C optimum około 37°C). Mają niewielkie wymagania co do wolnej wody (aw), toteż mogą rozmnażać się w podłożach zawierających 10%, a nawet więcej chlorku sodowego, a także w podłożach zawierających duże ilości cukru (np. w mleku zagęszczonym, słodzonym). Charakteryzują się bogatym zestawem swoistych enzymów oraz toksyn warunkujących ich chorobotwórczość.

Pomimo przyjętej dla nich nazwy: Staphylococcus auieus – gronkowiec złocisty, nie wszystkie wytwarzają złocisty barwnik. Cecha ta jest dość zmienna i zależy od rodzaju podłoża i warunków hodowli. Wiele szczepów gronkowców chorobotwórczych (złocistych) nie wytwarza pomarańczowego barwnika i rośnie stale w postaci białych kolonii.

Za cechę najściślej związaną z chorobotwórczością gronkowców uważa się wytwarzanie enzymu koagulazy, ścinającej osocze krwi króliczej i ludzkiej, słabiej końskiej. Koagulazę można wykryć przez dodanie młodej bulionowej kultury badanego szczepu do rozcieńczonego osocza (plazmy) krwi króliczej. W razie wytwarzania koagulazy po krótkim okresie inkubacji w temp. 37°C następuje ścięcie plazmy.

Reakcja ma charakter enzymatyczny, przy tym koagulaza nie działa bezpośrednio na fibrynogen, lecz na tzw. aktywator koagulazy blisko spokrewniony z protrombiną i przekształcający fibrynogen w fibrynę (włóknik). Aktywator koagulazy jest ciepło- chwiejny. Ogrzanie osocza do temp. 56°C powoduje jego unie- czynnienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>