Enzymy wytwarzane przez gronkowce

Z innych enzymów wytwarzanych przez gronkowce chorobotwórcze należy wymienić fosfatazę – enzym rozbijający połączenia organiczne z kwasem fosforowym. Większość szczepów koa- gulazoujemnych nie wytwarza tego enzymu. Występuje on natomiast, poza nielicznymi wyjątkami, u szczepów chorobotwórczych.

Gronkowce chorobotwórcze produkują również dezoksyrybo- nukleazę. Cecha ta, zgodnie z poglądami większości autorów, jest bardzo ściśle związana z chorobotwórczością [62].

Z innych enzymów należy wymienić hialuronidazę – enzym depolimeryzujący mukopolisacharydy występujące w tkance łącznej, głównie kwas hialuronowy. Powodując rozluźnienie tkanki łącznej hialuronidaza ułatwia rozprzestrzenianie się bakterii i ich toksyn, stąd często używane dla tego enzymu określenie „spreading factor” – czynnik rozprzestrzeniający. Enzym ten występuje tylko u bakterii chorobotwórczych, między innymi u gronkow- ców. Spotyka się go także w niektórych tkankach ustroju. Po raz pierwszy został wyizolowany w 1928 r. przez Duran – Reynals z wyciągu z jąder. Większość szczepów izolowanych u ludzi wytwarza również fibrynolizynę, enzym rozpuszczający włóknik.

Chorobotwórcze szczepy gronkowców wytwarzają ponadto wiele toksyn: hemolizyny alfa, beta i delta, leukocydynę PV, a szczepy enterotoksyczne – jedną lub więcej z enterotoksyn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>