Enterotoksyna D w postaci częściowo oczyszczonej

Enterotoksynę D w postaci częściowo oczyszczonej otrzymali Casman i wsp. [19 b]. Enterotoksyna E została zidentylikowana i oczyszczona przez Bergdolla i wsp. [7] w 1971 r. Szczepy wytwarzające tę enterotoksynę spotyka się rzadko. Była już ona jednak przyczyną masowego zatrucia w USA.

Wszystkie dotąd poznane enterotoksyny są to proste białka zbudowane z pojedynczego łańcucha polipeptydowego, zawierają tylko dwie cząsteczki półcystyny, oddzielone od siebie w łańcuchu polipeptydowym szeregiem innych aminokwasów, ale połączone wiązaniem S-S.

Najlepiej zbadana jest budowa chemiczna enterotoksyny B. Huang i Bergdoll [58, 59] ustalili całkowitą sekwencję aminokwasów w tej toksynie. Na tej podstawie oznaczyli dokładnie jej ciężar cząsteczkowy – wynosi on 28 366. Enterotoksyna B składa się z 239 aminokwasów. Jej aminokwasem N-końcowym jest kwas glutaminowy, C-lcońcowym – lizyna. Półcząsteczki cystyny zajmują pozycję 92 i 112.

W tabeli 15. przedstawiono skład aminokwasowy tych entero- toksyn, które zostały dotąd otrzymane w postaci oczyszczonych preparatów. Preparaty te mają postać białego, puszystego, silnie higroskopijnego proszku. Zgodnie z dotychczasowymi wynikami ciężar cząsteczkowy poszczególnych enterotoksyn waha się od 28 000 do 35 000. Punkt izoelektryczny od 6,8 do 8,6. Doustna dawka toksyczna (wymiotna) dla małp (ED50) wynosi 5-10 ng/kg ciężaru ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>