DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNE I ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM GRONKOWCOWYM

Wobec dużego rozpowszechnienia gronkowców istnieją liczne możliwości zanieczyszczenia nimi żywności. Zatrucia gronkowco- we produktami pochodzenia zwierzęcego mogą być wynikiem pierwotnego zakażenia tych produktów, jeśli pochodzą one od zwierząt chorych lub nosicieli. Przed- i poubojowa kontrola weterynaryjna zwierząt rzeźnych na ogół zapobiega dopuszczeniu do obrotu mięsa ze zwierząt z zakażeniem gronlcowcowym, jednak drobne ogniska ropne mogą być przeoczone.

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera możliwość pierwotnych zakażeń mleka, wobec coraz szerszego rozpowszechnienia zapaleń wymienia o etiologii gronkowcowej. Do szerzenia się zapaleń wymienia powodowanych przez gronkowce, często przebiegających w postaci ukrytej, subklinicznej, przyczyniło się masowe, często niekontrolowane stosowanie antybiotyków w leczeniu chorób wymienia, co w przypadku szczepów opornych na te antybiotyki ułatwiało im osiedlenie się w tkance wymienia, a także nieprawidłowo stosowane dojenie mechaniczne, powodujące urazy strzyków i nieswoiste stany zapalne wymienia. Wpływ udoju mechanicznego na wzrost liczby zapaleń wymienia o etiologii gronkowcowej stwierdzili ostatnio Campean i Campean [17]. W mleku zawierającym ślady antybiotyków zahamowany zostaje rozwój normalnej mikroflory, zwłaszcza rozwój paciorkowców mlecznych. Stwarza to dogodne warunki dla rozwoju gronkowców opornych na dany antybiotyk, pochodzących zarówno z pierwotnych, jak i wtórnych zakażeń.

W wielu krajach (Kanada, USA, Wielka Brytania, Jugosławia), w następstwie masowego stosowania antybiotyków w leczeniu chorób wymienia, zaobserwowano częste zatrucia enterotolcsyną gronkowcową, zwłaszcza po spożyciu serów. W badanych serach stwierdzano obecność gronkowców enterotoksycznych [33, 34, 63], jak również enterotoksyny [121].

Krejaković-Miljković stwierdziła, że gronkowce zginęły szybko w doświadczalnie zakażonych serach, ale enterotoksyna pozostała aktywna przez 60 dni [68], Zatrucia bezpośrednio mlekiem pochodzącym od zwierząt cierpiących na gronkowcowe mastitis również zostały wielokrotnie opisane [27, 37, 78]. Weed, Michael i Harger [118] podali przypadek śmiertelnego zatrucia dwojga dzieci po wypiciu szklanki mleka od kozy, u której następnie stwierdzono ostre gronkowcowe zapalenie wymienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>