Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej

Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej wykonuje się w przypadkach podejrzenia obojnactwa prawdziwego, mieszanej dysgenezji gonad, obojnactwa rzekomego męskiego z obojnaczymi zewnętrznymi narządami płciowymi i obustronnym wnętrostwem brzusznym.

Laparotomię wykonuje się z półkolistego cięcia skórnego Pfannenstiela ponad spojeniem łonowym. Jamę otrzewnej otwiera się po pionowym nacięciu torebki

i rozdzieleniu mm. prostych w linii pośrodkowej. Po odsunięciu pętli jelitowych ku górze, a pęcherza moczowego ku dołowi należy dokładnie skontrolować zawartość miednicy mniejszej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>