Czy dany szczep wytwarza enterotoksynę

Dla oznaczenia czy dany szczep wytwarza enterotoksynę hoduje się go w warunkach pozwalających na uzyskanie w przesączu z hodowli dużego stężenia wytwarzanych enterotoksyn. Najlepsze wyniki można uzyskać, stosując hodowle w woreczkach celofanowych (wprowadzone do tych badań przez Casmana i Benetta [19]) lub hodowle w płytkach na podłożu pokrytym celofanem (wg Hallandera [51]). Składniki odżywcze dyfundują swobodnie z podłoża i mogą być pobierane przez gronkowce rosnące wewnątrz woreczka lub na celofanie, natomiast wytworzona przez nie enterotoksyna nie przechodzi przez celofan i dzięki temu zostaje niejako skoncentrowana.

Tutaj zostaną opisane jedynie hodowle płytkowe wg modyfikacji Burbianki [12 e], Do płytki Petriego o średnicy około 10 cm nalewa się półpłynne podłoże agarowe o następującym składzie: na ilOOO ml wyciągu mięsnego – 10 g peptonu, 5 g NaCl, 7 g agaru, pH = 6,5. Po ostudzeniu podłoża pokrywa się go, z zachowaniem ścisłej aseptyki, uprzednio wyjałowionymi w autoklawie krążkami celofanu o średnicy nieco większej od średnicy płytki. Krążek układa się jałową pincetą na powierzchni podłoża, tak aby ściśle do niej przylegając tworzył rodzaj płaskiej miseczki

o krawędziach, równych z krawędzią płytki. Na powierzchnię celofanu przenosi się z kolei 24-godzinną. hodowlę badanego szczepu na agarze skośnym, zmytą z tego agaru 3 ml 0,85% roztworu chlorku sodowego. Płytki (bez ich odwracania) inkubuje się 3 dni w temp. 37°C. Po inkubacji do każdej płytki dodaje 5 ml 0,85% roztworu chlorku sodowego i tak rozcieńczoną hodowlę przenosi do probówek do wirowania. Po odwirowaniu (przy około 3000 obr/min) supernatant służy do’ oznaczeń entero-toksyny.

Do niedawna do wykrywania enterotoksyny posługiwano się testami biologicznymi. Najczęściej używanymi były próby przeprowadzane na kotach, którym badane przesącze, po odpowiednim ich przygotowaniu, wprowadzano dootrzewnowo lub dożylnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>