CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

Wnętrostwo u chłopców jest poważnym zaburzeniem rozwojowym wieku dziecięcego, istotnym ze względu na częstość występowania i na poważne następstwa, które powoduje w latach późniejszych. W schorzeniu tym jądro pozostaje w jamie brzusznej lub na drodze swego zstępowania do moszny. „Problem wnętrostwa to nie tylko zagadnienie sprowadzenia jądra do moszny, co często sprawia trudności, ale i problem biologiczny, nadal niecałkowicie poznany”. Zdanie to, wypowiedziane przez P. Chigot w 1957 r., jest nadal aktualne. Patomechanizm nieprawidłowego zejścia nie jest dokładnie zbadany. Nie wiadomo, w którym miejscu osi hormonalnej podwzgórze – przysadka – jądro istnieją zmiany powodujące zstępowanie wadliwe lub jego brak. Nie znamy istoty zmian wrodzonych, określanych jako dysgenezja jądra. Nie można też dokładnie przewidzieć zakresu płodności po hormonalnym czy operacyjnym leczeniu.

Nieprawidłowe położenie jądra należy leczyć w wieku wczesnodziecięcym. Nie można zadowalać się tylko sprowadzeniem jądra do moszny, lecz powinno się także wybrać najlepszą metodę i czas leczenia, ażeby osiągnąć maksymalną zdolność plemnikotwórczą obu jąder.

Jądra umiejscowiono pozamosznowo można nazwać ogólnie nieprawidłowo położonymi (dyslopia testis). Istnieją różne umiejscowienia jąder pozamosznowych. Gdy jądro zatrzyma się na drodze fizjologicznego zejścia z przestrzeni zaotrzewnowej, wówczas nazywa się je jądrem zatrzymanym (rełentio testis). Można je znaleźć za- otrzewnowo w jamie brzusznej, w kanale pachwinowym lub ponad moszną. Stan taki ma także dobrze znaną nazwę: wnętrostwo prawdziwe (cryptorchidismus).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>