Brak zmian uszkadzających czynność nerek

W tym czasie powstaje nowy kierunek leczenia chirurgicznego. Rozpoczęto wykonywać operacje etapowo, najczęściej w trzech etapach. Przecięcie kości biodrowych jest stałym postępowaniem wstępnym. Pierwszy etap przeprowadza się już u niemowląt, między etapami są przerwy 2-3-letnie. Wielu autorów podsumowuje swoje wyniki, które okazały się lepsze niż w okresie poprzednim (19, 21, 23). W ostatnich latach w piśmiennictwie amerykańskim ukazują się artykuły o leczeniu operacyjnym etapowym, które rozpoczyna się w pierwszych 48 godzinach po urodzeniu i trwa z przerwami 4-5 lat. Wyniki osiągnięte przez przodujący Instytut Urologiczny w Baltimore są zachęcające. Celem operacji jest wytworzenie pęcherza:

a) o dostatecznej pojemności, b) ze świadomym wydalaniem moczu co 2-3 godziny, bez zalegania moczu w pę-cherzu, c) z pełnym trzymaniem w dzień i w nocy,

d) bez zmian uszkadzających czynność nerek (odpływ pęcherzowo-moczowodowy, zwężenie ujść moczowodów, zwężenie, cewki), e) estetyczny wygląd blizn pooperacyjnych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>