Brak wzrostu stężenia testosteronu

Pozostają do rozpoziiania i oceny jądra wnętrostwa prawdziwego o różnej lokalizacji. Badanie nie jest łatwe z powodu obfitej tkanki podskórnej u niemowlęcia, niewielkich rozmiarów jąder i często głębokiego ich położenia w kanale pachwinowym. Ręczne poszukiwanie ułatwia kontrola pierścienia pachwinowego powierzchownego, jego szerokości i zawartości. Poszerzony pierścień wypełnia czasem przepuklina pachwinowa łącznie z niezstąpionym jądrem. Właściwe rozpoznanie może utrudnić wodniak powrózka nasiennego. Stwierdzalna przepuklina pachwinowa i brak jądra po tej stronie stanowią wskazanie do leczenia operacyjnego. Znaczną liczbę jąder kanałowych, zwłaszcza u szczuplejszych chłopców, można wykryć dokładnym badaniem oburęcznym. Istnieje pewna liczba jąder niewyczuwalnych badaniem zewnętrznym. Stanowią one ok. 20% ogólnej liczby jąder niezstąpionych (16). Jeżeli oba jądra dokładnym badaniem są niewyczuwalne, to powinno się sprawdzić, czy istnieją one w ogóle, gdyż wrodzony ich brak (cinorchism) może przebiegać bez objawów ogólnych. Chirurgiczne poszukiwanie jąder w przypadkach ich braku naraża dziecko niepotrzebnie na duże i trudne operacje. Dlatego wykonuje się tzw. test hormonalny (46, 47). Podaje się domięśniowo przez 3 dni po 1500 j. gonadotropiny łożyskowej i określa się stężenie testosteronu w surowicy krwi. Wyraźnie zwiększone stężenie testosteronu, prawidłowe hormonów LI-I i FSH wskazuje na obecność czynnej tkanki jądrowej. Bliższą lokalizację takich jąder mogą określić inne badania diagnostyczne (radiologiczne, sonograficzne, scyntygraficzne).

Gonadotropina łożyskowa, podana jako test, może spowodować, że jedno lub oba jądra obniżą swe położenie i staną się wyczuwalne badaniem klinicznym. Badania uzupełniające będą niepotrzebne, a przebieg operacji będzie łatwiejszy.

Brak wzrostu stężenia testosteronu po trzykrotnym podaniu gonadotropiny łożyskowej i prawidłowy (46,XY) kariotyp u chłopca upoważnia do rozpoznania anorchizmu i zaniechania operacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>