Brak regresji przewodów przyśródnerczowych

Brak regresji przewodów przyśródnerczowych u chłopca może mieć miejsce wówczas, gdy: jądro płodowe nie wydziela AMH, wydzielanie AMH jest opóźnione lub gdy brak tkankowej odpowiedzi na AMH.

Zgodnie z budową narządów płciowych zewnętrznych dzieci te są zawsze wychowy-wane jako chłopcy. Czynność drugiego jądra jest prawidłowa i dojrzewają oni po ‚linii męskiej. W czasie zabiegu przetrwałe struktury mullerowskie powinny być usunięte.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>