Bakteryjne zatrucia pokarmowe

i starcy chorują ciężej), wrażliwości indywidualnej, ilości pobranych pałeczek i typu serologicznego Salmonella. W doświadczeniach Mc Culłough i Eisele do wywołania zatrucia u ochotników wystarczało 100 000 komórek S. newpoil, ale: 5 milionów S. ana- tum, 50 milionów S. meleagridis i 1300 milionów komórek S. pul- loium [131].

W typowych przypadkach zatrucia ostre objawy trwają zwykle 1-2 dni. Wyzdrowienie całkowite zwykle nie następuje przed upływem tygodnia. Często jednak zdarza się przebieg poronny. W ogniskach zatrucia z reguły stwierdza się też zakażenia bez- objawowe.

Diagnoza opiera się przede wszystkim na wykryciu pałeczek Salmonella w kale chorych, który należy pobrać do badania przed leczeniem antybiotykami. Wykrycie pałeczek Salmonella w podejrzanej żywności jest nie mniej ważne, zwłaszcza dla dochodzeń epidemiologicznych. Niekiedy u chorych obserwuje się (w drugim tygodniu) wzrost miana aglutynacyjnego w surowicy w zatruciach nie jest to jednak regułą.

Badanie żywności podejrzanej o wywołanie zatrucia pokarmowego oraz kału chorych przeprowadza się zawsze równolegle w kierunku Salmonella i Shigella, zgodnie z metodami przyjętymi ogólnie w bakteriologii lekarskiej. Metodyka obowiązująca w Polsce przedstawiona została w Zeszytach Metodycznych PZH [88, 94], Znaleźć ją można również w podręczniku mikrobiologii żywności [21].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>