Bakteria Hatnia

Blisko spokrewniony z rodzajem Enterobacter jest rodzaj Hatnia (dawniej Paracolobactron aerogenoides). Dla tego gatunku charakterystyczna jest większa aktywność biochemiczna w temp. 22°C niż 37°C. W temp. 22°C wytwarza znacznie więcej gazu z glukozy, a także może tworzyć pewne ilości siarkowodoru.

Rodzaj Serratia obejmuje tylko jeden gatunek – Serratia mcircescens (dawniej Baclerium prodigiosum). Rośnie w obecności cyjanku potasowego. Silnie ruchliwy. Fermentuje glukozę zwykle bezgazowo (czasem wytwarza małe ilości gazu). Fermentuje sacharozę, mannitol, salicynę. Nie wytwarza indolu, nie rozkłada mocznika, fenyloalaniny, malonianu. Nie tworzy siarkowodoru. Charakteryzuje się szybkim rozrzedzaniem żelatyny w temp. 20°C. Niektóre szczepy wytwarzają różowy lub czerwony barwnik. W zasadzie saprofityczny, choć niekiedy był izolowany z przypadków chorobowych.

Wspólną cechą grupy Proteus-Providencia jest wytwarzanie dezami- nazy fenyloalaniny. Rodzaj Proteus charakteryzuje się ponadto szybkim rozkładem mocznika. Są to pałeczki ruchliwe. Rosną w obecności cyjanku potasowego. Nie fermentują laktozy i dulcytolu. Nie rozkładają malonianu, lizyny, argininy. Dekarboksylują kwas glutaminowy.

Rodzaj Proteus obejmuje gatunki: P. vulgaris, mirabilis, rettgeri i mor- gani. Dla dwóch pierwszych charakterystyczny jest pełzający, rozprzestrzeniający się wzrost na podłożach stałych. P. morgani i rettgeri dają podobny wzrost na miękkich płytkach, zawierających niewielki dodatek agaru. Obecnie proponowany jest podział w obrębie grupy Proteus-Pro- videncia na następujące podgrupy (względnie rodzaje): Proteus (z gatunkami P. vulgaris i P. mirabilis), Retgerella, Morganella i Providencia.

Rola pałeczek Proteus-Providencia w zatruciach pokarmowych nie jest dostatecznie wyjaśniona. Jednak liczne obserwacje przemawiają za tym, że mogą one być przyczyną zarówno nieżytów jelitowych, jak i ciężkich zatruć pokarmowych o burzliwym przebiegu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>