Badania w kierunku obecności chromosomu Y

a. Badania w kierunku obecności w jądrach komórkowych heterochromatyny płciowej, tzw. ciałek Barr. U płci żeńskiej, chromatynododatniej, ciałka Barr są obecne co najmniej w 20% komórek. U płci męskiej, chromatynoujemnej, nie stwierdza się obecności ciałek Barr lub występują one mniej niż w 10% badanych komórek.

b. Badania w kierunku obecności chromosomu Y. U płci męskiej po zabarwieniu komórek nabłonka jamy ustnej lub leukocytów fluoryzującymi pochodnymi akry- dyny w badaniu mikroskopowym, w świetle niebieskim lub nadfioletowym stwierdza się fluorescencję chromosomu Y.

-2. Rodzaj gruczołu płciowego – jądra lub jajniki. 3. Budowa przewodów płciowych męskich lub żeńskich oraz narządów płciowych zewnętrznych umożliwiających akt płciowy, zapłodnienie i rozwój zarodka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>