Badania na ochotnikach przeprowadzone przez Fergussona

Badania na ochotnikach przeprowadzone przez Fergussona i wsp. [42] wykazały, że serotypy E. coli, znane jako przyczyna biegunek dziecięcych, 0111 : B4 (obecnie 111 : 58) i 055 : B5 (obecnie 55 : 59), podane w ilości od kilku do kilkunastu miliardów komórek wywoływały nudności, wymioty, ból głowy, utratę łaknie-

nia i biegunkę. Braun i Roseman [18] uzyskali podobne objawy u ochotników, którym podano per os hodowlę szczepu 086 : B7 (obecnie 86 : 61) wyizolowanego z przypadku biegunki niemowlęcia. Zaleski [149] wywołał biegunkę u kotów, podając im per os hodowlę szczepu 0111 : B4.

Również badacze radzieccy [77 a] opisali wiele przypadków zatruć spowodowanych przez różne szczepy E. coli. Rola niektórych innych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w zatruciach jest mniej udokumentowana. Najwięcej dyskusji dotyczy grupy Proleus-Providencia. Kilku autorów [18] opisało przypadki zatruć, w których w podejrzanej żywności stwierdzano duże ilości pałeczek Proteus przy braku innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Większość tych opisów dotyczy jednak okresu, gdy nieznana jeszcze była rola gronkowców enterotoksycznych w zatruciach. Nie brano więc ich pod uwagę przy analizie żywności. Często też żywność była dostarczona do badania po okresie przechowywania w nieodpowiednich warunkach, co mogło sprzyjać rozwojowi Proteus. Silny wzrost tych pałeczek mógł maskować obecność innych drobnoustrojów.

Próby przeprowadzane na ochotnikach nie dały dotąd wyników pozytywnych. Według obserwacji Kliemanna i wsp. [85] Proteus stanowił dominującą mikroflorę wędzonych ryb, które spowodowały zatrucie 34 osób. Cooper i wsp. oraz Cherry i wsp. [27] opisali dwa ogniska zatrucia. Cooper wyizolował P. vulgaris z kału 10 chorych, którzy zatruli się marynowaną głowizną. Potrawa ta, niedostatecznie ogrzewana, była ponadto przetrzymana przed spożyciem przez 11 godzin. W zatruciu tym obok wymiotów i biegunki wystąpiła zapaść, sinica i śpiączka. Cherry i wsp. wyizolowali duże ilości P. mirabilis z wymiocin i kału osób, które zatruły się pieczoną szynką. Szynka ta obok Proteus zawierała 12 000/g gronkowców.

Fujiwara i wsp. [46] zaobserwowali współdziałanie Proteus i Vibrio parahaemolyticus w wywoływaniu zatruć. Małpy, które były oporne na oddzielne podawanie kultur tych drobnoustrojów, chorowały po jednoczesnym ich podaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>