Badania na 190 uczniach

Jeśli chodzi o inne pałeczki Enterobacteriaceae, Horwath i wsp. [18] opisali zatrucie 190 uczniów i pracowników jednej szkoły. U 70% chorych w kale stwierdzono niemal czyste kultury pałeczek Klebsiella. Ten sam szczep wyizolowano z zupy grochowej, gotowanej wołowiny z ryżem, a także z wymazu z noża. Zupa zawierała 106/g, a ryż 107/g pałeczek Klebsiella. Zatrucie wystąpiło w 6-24 godzin pc posiłku i objawiało się bólami i zawrotami głowy, nudnościami, bólami brzucha i silną, wodnistą biegunką przy braku gorączki.

Dizon i wsp. [18] opisali zatrucie, w którym rolę etiologiczną przypisywali Citrobacter. Według Anusza [6] następujące względnie chorobotwórcze drobnoustroje z rodziny Enterobacteriaceae odgrywają przypuszczalnie rolę w wywoływaniu biegunek w Polsce: Klebsiella, Escherichia, Proteus i Proviclencia. Wniosek ten autor wyprowadza z porównania mikroflory kału kilkuset osób zdrowych i cierpiących na biegunki.

Mechanizm zatrucia przez pałeczki Salmonella i inne drobnoustroje należące do Enterobacteriaceae nie został dotąd wyjaśniony. Większość badaczy przypisuje główną rolę działaniu endo- toksyn, które uwalniane z pałeczek namnażających się w śluzówce jelita miałyby być odpowiedzialne zwłaszcza za występowanie objawów ogólnych, takich jak gorączka, bóle głowy, nudności, wymioty.

Parenteralne wprowadzenie endotoksyn powoduje u zwierząt doświadczalnych zmiany we krwi, uwalnianie endogennych pirogenów (gorączkę), a np. u kotów wymioty, podobnie jak ente- rotoksyna gronkowcowa.

Endotoksyny pałeczek Gram-ujemnych, zarówno chorobotwórczych, jak i saprofitycznych, mają jednakową budowę zasadniczą. Wprowadzone parenteralnie dają takie same objawy, niezależnie od tego czy otrzymano je ze szczepów chorobotwórczych, czy saprofitycznych [9], Nasuwa się więc przypuszczenie, że w wywoływaniu zatrucia pokarmowego muszą odgrywać rolę jeszcze inne czynniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>